logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

นายกรจักร  ชูทิพย์

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

นายพรชัย  พงษ์ภู่

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2563 - 2565

 

นางธมลวรรณ  รัตติรุจิเศวต

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2562 - 2563

 

 

 

นายทิติพงษ์  ภู่เกษมวรางกูร

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2561-2562

 

 

 

 

 

นางสุชาดา ปั้นจาด
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2557 - 2561
 
 
นางพรทิพย์ พะหะละ
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2555 - พ.ศ.2557
 
 
นางสาวศิริภรณ์ กุลบุศย์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2550 - พ.ศ.2552
 
 
นางรัตนา สมสวัสดิ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2553 - พ.ศ.2554
 
 
นางชุติมา กลิ่นรัตน์
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2549

 

 

24 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 1473 ครั้ง