logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ฉช.437

        เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายพรชัย พงษ์ภู่ ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ร่วมกับเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

 ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา

ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ฉช.437 (บางส่วน) บริเวณถนนสุขุมวิท (สายเก่า)

ตำบลสองคลองอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นำชี้และกันแนวเขตสาธารณประโยชน์

เพื่อวางผังโครงก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง โดยเปิดประมูลให้เอกชนลงทุนเสนอโครงการ

อัลบั้มภาพ

13 สิงหาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายพรชัย พงษ์ภู่ ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ให้อง...
  นายพรชัย พงษ์ภู่ ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเ...
  6 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง
 • ลงพื้นที่ตรวจรับมอบอาคารอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทร...
  19 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เ...
  8 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 74 ครั้ง