logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทราเป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง ถวายประกาศเกียรติคุณบัตรแด่ท่านเจ้าคุณพระประชาธรรมนาถเจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายกมล ธรรมทาทอง นายช่างสำรวจอาวุโส นายปฎิพัทธ์ โกศลวุฒิ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ   นายอดิศักดิ์ ขำเพ็ชร เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง ถวายประกาศเกียรติคุณบัตรแด่ท่านเจ้าคุณพระประชาธรรมนาถ (ไพรัตน์ มหาวิริโยทัย) เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต) ที่ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 2 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 95655 เนื้อที่ประมาณ 3 - 0 - 11.8 ไร่ และโฉนดที่ดินเลขที่ 95336 เนื้อที่ประมาณ 1 - 3 - 88.1 ไร่ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้แก่ทางราชการ เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ณ วัดสมานรัตนาราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

อัลบั้มภาพ

20 ธันวาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 73 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ตรวจสอบที่ราชพัสดุแปลง ฉช.611-614 สำ...
  6 กุมภาพันธ์ 2566
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • นายกรจักรชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สิ...
  31 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 95 ครั้ง
 • วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ นายกรจักรชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา และนายกมล...
  31 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง