logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันจันทร์ที่19ธันวาคม2565 เวลา 11.00น. นายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ฉช.328,ฉช.354,ฉช.355 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทราk\

วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายกมล ธรรมทาทอง นายช่างสำรวจอาวุโส นายปฎิพัทธ์ โกศลวุฒิ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ฉช.328,ฉช.354,ฉช.355 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้ประโยชน์ในราชการกรมสรรพสามิต องค์กรสุรา และบริษัท ดีวีเอ็มเอส เพื่อหาแนวทางในการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กับกระทรวงการคลัง

อัลบั้มภาพ

20 ธันวาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ตรวจสอบที่ราชพัสดุแปลง ฉช.611-614 สำ...
  6 กุมภาพันธ์ 2566
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • นายกรจักรชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สิ...
  31 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 95 ครั้ง
 • วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ นายกรจักรชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา และนายกมล...
  31 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง