logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  26 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่สอบ
  21 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  4 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  28 มิถุนายน 2565
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่สอบ
  20 มิถุนายน 2565
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  6 มิถุนายน 2565
 • ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  1 มีนาคม 2564
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ
  23 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  15 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
  3 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่สอบ
  26 ตุลาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  6 ตุลาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  30 ตุลาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  24 ตุลาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  8 ตุลาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  28 ธันวาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  22 ธันวาคม 2560
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  14 ธันวาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  22 มกราคม 2559
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  19 มกราคม 2559
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
  12 มกราคม 2559