logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

แอปพลิเคชั่น "TRD SMART PAY" กรมธนารักษ์ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น (Application) ด้านที่ราชพัสดุ ภายใต้ชื่อ "TRD SMART PAY"

 เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุ โดยจะเปิดให้บริการได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

 

 

15 กรกฎาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 642 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมธนารักษ์
  20 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • คู่มือการใช้งานระบบ TRD SMARTPAY APPLICATION และ WEBSITE สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสด...
  11 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No...
  28 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง