logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เลื่อนกำหนดการการจ่ายแลก/รับจอง

ประชาสัมพันธ์การเลื่อนกำหนดการจ่ายแลก/รับจอง

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562

          ตามที่ได้มีการประชาสัมพันธ์กำหนดการเปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 จำนวน 4 ชนิดราคา สำหรับเหรียญโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) จ่ายแลกราคาเหรียญละ 20 บาท กำหนดจ่ายแลกในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 สำหรับเหรียญทองคำ เหรียญเงิน ชนิดขัดเงา และเหรียญโลหะสีขาว ชนิดขัดเงา กำหนดเปิดรับจองตั้งแต่วันที่ 5 - 31 พฤษภาคม 2564 นั้น

          เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อ Covid-19 เริ่มแพร่กระจายในทุกพื้นที่ทั่วประเทศและรัฐบาลได้กำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคให้เข้มข้นกว่าเดิม ดังนั้น กรมธนารักษ์จึงมีนโยบายให้ งดการจ่ายแลก/รับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 ออกไปก่อน จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564    โดยจะเปิดช่องทางการรับจองทาง Online ผ่าน Website ของกรมธนารักษ์  ทั้งนี้ กำหนดการจ่ายแลก/รับจองแบบ Walk in ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ Covid-19 ซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

                        จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                            สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา

                            วันที่ 30 เมษายน 2564

30 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม 83 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน ผ่านระบบอิเ...
  28 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน ผ่านระบบอิเ...
  21 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่อง การประมูลลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินร...
  7 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง