logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศคณะกรรมการประเมินราค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับที่ ๘/๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาดำเนินการสำรวจที่ดิน

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศ กำหนดพื้นที่.pdf 899 KB 3
26 ธันวาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมธนารักษ์
  20 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • คู่มือการใช้งานระบบ TRD SMARTPAY APPLICATION และ WEBSITE สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสด...
  11 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No...
  28 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง