logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นฉะเชิงเทรา เรื่อง การประมูลลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่...ฉช.๖๗๐ (บางส่วน)

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นฉะเชิงเทรา

เรื่อง การประมูลลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่...ฉช.๖๗๐ (บางส่วน)

ตำบล/แขวง...สองคลอง อำเภอ/เขต บางปะกง...จังหวัด .ฉะเชิงเทรา

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศ ฉช670 (บางส่วน).pdf 2 MB 1
17 พฤศจิกายน 2565 | จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
  29 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่อง การประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ด...
  ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่อง การประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุ แปลงหมาย...
  18 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่อง การประมูลลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินร...
  ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่อง การประมูลลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขท...
  18 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง