logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลการประเมินราคา

 • คณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
  27 มกราคม 2559
 • การเปลี่ยนแปลงราคาประเมินของจังหวัดฉะเชิงเทรา
  30 ธันวาคม 2558
 • ระบบเผยแพร่ราคาประเมินผ่านเวปไซด์
  6 สิงหาคม 2557